Com pot una dona dir-te que l’estimes?

Homes reals en les formes en què mostren que els importa: